EL KOL OMUZ ORTEZLERİ

EL KOL OMUZ ORTEZLERİ

Ortez; işlevini kısmen ya da tamamen yitirmiş uzuvların performansını arttırmak, desteklemek. düzeltmek veya immobilize amacıyla vücuda takılan yardımcı cihazlardır.
 
Ortezler kullanıldıkları vücut bölümlerine göre isimlendirilir. El ortezleri, kol ortezleri, boyun ortezleri vb. gibi.  Bazı ortezler hazır olarak üretilmektedir bazıları ise doktorun reçetesi ile order edilerek, ortez teknikerleri tarafından kişiye özel olarak üretilmektedir. Kol ve el ortezleri de kolda veya elde hastalık, sakatlanmalar veya doğumsal (konjenital) meydana gelen rahatsızlıkları gidermek ve performans kaybını önlemek amacıyla kullanılan ortezlerdir.
 
Omuz Ortezi:
Omuzun ağrılı durumlarında, kırık ve çıkıklar, ameliyat sonrası durumlarda kullanılan destekleyici ürünlerdir. Hareketin kısıtlanarak iyileşmenin sağlanmasıdır.
 
Kol Askısı:
Eklemi ve yumuşak dokuyu ilgilendiren yaralanmalarda, kolun alçılı durumlarında hastaya konfor ve destek amacıyla kullanılır.
 
Kol Abdüksiyon Ortezi:
Pasif hareketlerin arttırılmasını amaçlar ve omuz yapılarının en uygun pozisyonda iyileşmesini destekler.
 
Clavikula Omuz Tespit Bandajı:
Humerus  (önkol ile omuz ekleminin arasındaki uzun kol kemiği) kırıkları, omuz çıkıkları, köprücük kemiği kırıklarında kullanılır. Göğüz kafesi hareketlerini sınırlar.
Mesaj Gönderin Hemen Ara